tačiau

tačiau
tačiaũ conj. K, Š, Rtr, , NdŽ, ; Q124, H166, R, , OsG117, Sut, N, M, L 1. bet, vis dėlto (sakinio dalims, sujungiamųjų sakinių dėmenims arba savarankiškiems sakiniams jungti priešpriešos bei neatitikimo santykiu): Norint sirgdamas, jis tačiau ėjo J.Jabl. Maniau, laikysiuos didvyriškai, įžūliai spoksodamas jai į akis, tačiau suglebau ir nunėriau galvą V.Bub. Paprastai santūrus ir tylus, jis tačiau nevengdavo jaunimo pasilinksminimų V.Myk-Put. Tu bėgi bėgi, tačiaũ tave nutveriu J. Aš šiandien daug arklių mačiau, kurių man tačiaũ nei vienas nepamėgo KI7. Betaig noprosnai yra, jog daug gydai, tau tačiau neišgyti BBJer46,11. Mes sėdėjome tylėdami, visiškai arti vienas kito, ir man staiga pasirodė, kad mes tebesam tokie pat naktigoniai, kaip ir tada, prieš ketvertą metų. Tačiau tai truko labai neilgai J.Balt. Tur tačiau ateiti papiktinimai VlnE175.tos pat reikšmės sudėtinio jungtuko dėmuo: Buvo norai plačiausi, begaliniai tada, o tačiau mus suprato visi Mair. Ir, rodosi, jokio man šulo nestinga… O tačiau nežinau, kas many dar glūdi ir jaudina širdį lig pat gelmių V.Myk-Put. Nieks nor tai girdėti ir vieryt, o tačiaũ man sakyta yra K.Donel1. Akimis savo regėjo, o tačiau neišmanė MP130. O tačiaũ anys ižg to nieko nesuprato DP212. Regėjo, o tačiaũ nopykantoj turėjo ir mane, ir Tėvą DP234. Žodžių V[iešpaties] klausė, o tačiaũ jų priimdinėt nenorėjo DP212. Dievas, kad nor, est Tėvu, kad nor, est Sūnumi, kad nor, yra Dvasia š[venta], bet tačiau viena yr persona DP44. 2. antroji porinio jungtuko dalis, rodanti ryšį su nuolaidos šalutiniu sakiniu: Kad ir jaunas buvau, al tačiaũ gerai dirbau Pgg. Kad ir tėvai jau išmirė, tačiau vaikai neištvirko J.Jabl. Nors žmonės dar tebemiegojo, tačiau gamta jau pabudo A.Vien. Ir kačei jis juos pažino, tačiau anys jo nepažino BB1Moz42,8. Norint jau būtų per tikėjimą … po akim Dievo apčystytas, tur tačiau statytis po akim kunigo ir duot tam apžvalgyt sielą savą DP76. Ir kačei šaukiu ir meldžiu, tačiau jis ausis užkemš nuog mano maldos BBRd3,8. Kačei sakau jums, tačiau netikit BPI374.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tačiau — tačiaũ jng. Mẽs krei̇̃pėmės į fòndą, tačiaũ paramõs negãvome …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tačiaus — tačiaũs conj. K, Rtr, NdŽ, KŽ; Q3, H, R, MŽ, N, L žr. tačiau 1: Mes buvom jauni, dainiuodavom, tačiaũs tvarka buvo puiki – nesivalkiojom naktimis Pgg. Nieko toliaus neprašo, bet vis paduost valiai ir apveizdėjimui Jo, tačiaus nieko neabejodama …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tačiaug — tačiaũg conj. DP345 žr. tačiau 1: O kasg ižg to, kad mes tačiaug ja bjaurimės DP289. Buvo tačiaug ir tatai stebuklinga DP34 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėlionė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: dėliõnė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. puzzle. Pateikta: 2012 05 21. Atnaujinta: 2014 03 26. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: lavinamasis žaidimas – …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • kiekybiniai tyrimo metodai — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių reiškinių tyrimo metodai, kai hipotezei patikrinti taikomos statistinės procedūros su skaitiniais kintamaisiais, aprašančiais empirinius duomenis.Siekiant suprasti reiškinį, analizuojama daug atvejų …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • quantitative methods of research — kiekybiniai tyrimo metodai statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių reiškinių tyrimo metodai, kai hipotezei patikrinti taikomos statistinės procedūros su skaitiniais kintamaisiais, aprašančiais empirinius duomenis.Siekiant suprasti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • aerogelis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: aerogèlis Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, aerogel. Pateikta: 2014 01 31. Atnaujinta: 2014 03 25. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: sintetinė iš… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • ftalatas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: ftalãtas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, phthalate. Pateikta: 2014 10 16. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: nuodingų cheminių medžiagų, naudojamų… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • ganguro — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: gangùro Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kilmė: japonų, anglų k. perraša ganguro „juodas veidas“. Giminiškas naujažodis: gangurietiškas, a. Pateikta: 2013 12 24. Atnaujinta: 2014 01 07. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”